Học tiếng Hàn qua hội thoại "Khi gọi điện về nhà"
Bill : 여보세요. 국제 전화를 걸고 싶은데요.
Chào, tôi muốn gọi điện thoại quốc tế..

Tổng đài. 요금은 어떻게 지불하시겠습니까?
Ông muốn thanh toán bằng cách nào ?

Bill : 여기서 낼게요.
Tôi sẽ trả tiền tại đây .

수신자 부담으로 해 주세요.
Tôi muốn gọi điện thoại người nghe trả tiền.

Tổng đài. 번호를 말씀해 주세요.
Xin ngài cho biết số điện thoại.

Bill : 프랑스 파리 123-4567번입니다.
123-4567 tới Pari, Pháp.

Tổng đài. 끊지 말고 기다려 주세요.
Làm ơn đợi cuộc gọi đang được kết nối.

지금은 통화 중입니다.
Đường dây tạm thời bận.

Bill : 네, 알겠습니다. 인터넷을 이용할 수 있나요?
Vâng được rồi. Khách hàng có được vào Internet không ?

Tổng đài. 네, 방마다 전용회선이 연결되어 있어요.
Được, có một được dây Internet riêng cho mỗi phòng.

Bill : 네, 고맙습니다.
Cảm ơn.

시내 전화는 어떻게 하죠?
Làm thế nào để gọi điện từ phòng ?

Tổng đài. 먼저 9번을 누르고, 원하시는 번호를 누르세요.
Hãy bấm 9 và sau đó là số máy cần gọi..
 
 

Chủ đề liên quan :Học tiếng Hàn qua hội thoại

Có thể bạn quan tâm sản phẩm của chúng tôi : linh chi rất tốt cho bệnh nhân huyết áp cao, tiểu đường và người khó ngủ; nhân sâm rất tốt với bệnh nhân huyết áp thấp; đông trùng hạ thảo rất tốt với bệnh nhân thận yếu, đau lưng, đi tiểu đêm, người tóc bạc sớm, người yếu sinh lý.