Sau khi tìm hiểu về cách phát âm nguyên âm và phụ âm. Giờ sẽ tìm hiều về cách phát âm kết hợp khi có nguyên âm và phụ âm để phát âm được gắn gọn và dễ đọc hơn khi dọc nhanh. Như tiếng anh gọi là đọc luyến.
1. Nối âm
Phụ âm cuối của từ đứng trước được chuyển sang đầu của phụ âm đứng sau khi phụ âm đứng sau có chứa phụ âm câm "o."
VD:
한극어 sẽ đọc là "Han cư co" thay vì đọc là "Han cức o" sẽ rất khó đọc
없어요 sẽ đọc là "ọp so jô" thay vì đọc là "ọps o jô" sẽ rất khó đọc
 
2. Biến âm thường thành âm căng
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄱ,ㄷ,ㅅ,ㅆ,ㅈ,ㅊ,ㅌ," và đâu phụ âm của từ đứng sau là "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ" thì phụ âm sau sẽ đọc thành phụ âm căng "ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ"
VD:
식당 sẽ đọc là "síc ttang" thay vì đọc là "síc tang"

3. Biến âm thường thành âm bật hơi
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅈ" và đâu phụ âm của từ đứng sau là "ㅎ" thì phụ âm sau sẽ đọc thành phụ âm bật hơi "ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅊ".
VD:
북한 sẽ đọc là "pù khan" thay vì đọc là "pục han" nghe không hay. Ở đây âm "k" + âm "h" thành âm "kh"

4. Đồng hóa âm
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄱ,ㄷ,ㅂ" và đầu phụ âm của từ đứng sau là "ㄴ,ㅁ" thì phụ âm trước của "ㄱ" sẽ được đọc thành "ㅇ", phụ âm trước "ㄷ" sẽ được đọc thành "ㄴ", phụ âm trước "ㅂ" sẽ được đọc thành "ㅁ".
VD:
한극만 sẽ đọc là "Hal cưng man" thay vì đọc là "Han cức man"
입맛 sẽ đọc là "im mát" thay vì đọc là "ịp mát"

5. Về phụ âm "ㄹ"
5.1
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄴ,ㄹ" và đâu phụ âm của từ đứng sau là "ㄴ,ㄹ" thì cả 2 đều đọc là "ㄴ".
VD:
전리 sẽ đọc là "chol li" thay vì đọc là "chol ri"
일년 sẽ đọc là "il lion"
빌리다 sẽ đọc là "pil li tà" thay vì đọc là "pil ri tà"
 
5.2
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㅁ,ㅇ" và đâu phụ âm của từ đứng sau là "ㄹ" thì phụ âm đứng sau đọc là "ㄴ".
VD:
음력 sẽ đọc là "ưm lioc" thay vì đọc là "ưm rioc"
종로 sẽ đọc là "chông lô" thay vì đọc là "chông rô"
 
5.3
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄱ,ㅂ" và đầu phụ âm của từ đứng sau là "ㄴ" thì phụ âm trước của "ㄱ" sẽ được đọc thành "ㅇ", phụ âm trước "ㅂ" sẽ được đọc thành "ㅁ", phụ âm sau "ㄹ" sẽ được đọc thành "ㄴ".
VD:
국 립sẽ đọc là "cung líp" thay vì đọc là "cúc ríp"
입력 sẽ đọc là "im lioc" thay vì đọc là "ịp rióc"
 
6. Về phụ âm "ㅎ"
6.1
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㅎ" và đâu phụ âm của từ đứng sau là "ㅇ" thì không đọc "ㅎ" và cũng không nối âm.
VD:
좋아요 sẽ đọc là "chô a jô" thay vì đọc là "chô ha jô"

6.2
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄴ,ㄹ" và đâu phụ âm của từ đứng sau là "ㅎ" thì sẽ không đọc âm "ㅎ".
VD:
올해 sẽ đọc là "ồ re" thay vì đọc là "ôl he"
잘하다 sẽ đọc là "cha ra tà" thay vì đọc là "chal ha tà"

7. Về âm "이,히"
Khi phụ âm cuối của từ đứng trước là "ㄷ,ㅌ" và đâu phụ âm của từ đứng sau là "이,히" thì sẽ đọc là "지".
VD:
해돋이 sẽ đọc là "he tô chi" thay vì đọc là "he tốt i"Có thể bạn quan tâm sản phẩm của chúng tôi : linh chi rất tốt cho bệnh nhân huyết áp cao, tiểu đường và người khó ngủ; nhân sâm rất tốt với bệnh nhân huyết áp thấp; đông trùng hạ thảo rất tốt với bệnh nhân thận yếu, đau lưng, đi tiểu đêm, người tóc bạc sớm, người yếu sinh lý.