Từ vựng số đếm trong tiếng Hàn

Từ vựng về đồ ăn trong tiếng Hàn

Từ vựng về thời gian trong tiếng Hàn

Từ vựng về đồ vật trong tiếng Hàn

Sau khi tìm hiểu về cách phát âm nguyên âm và phụ âm. Giờ sẽ tìm hiều về cách phát âm kết hợp khi có nguyên âm và phụ âm để phát âm được gắn gọn và dễ đọc hơn khi dọc nhanh. Như tiếng anh gọi là đọc luyến.

Học tiếng Hàn qua hội thoại "Khi đi gửi hàng ở bưu điện"

Học tiếng Hàn qua hội thoại "Khi đi ăn nhà hàng"

Học tiếng Hàn qua hội thoại "Khi đi mua hàng ở chợ"

Học tiếng Hàn qua hội thoại "Hỏi đường"

Học tiếng Hàn qua hội thoại "Khi đi taxi"

Trang 1 2 3 4 5